To content

Register transakcijskih računov

Pisno vlaganje zahtev za pridobitev podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb
Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Zahtevo za pridobitev podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb v pisni obliki podpiše zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali fizična oseba. Zahteva se lahko pošlje po pošti na izpostavo Celje ali Novo mesto. Priporočamo izpolnitev zahteve na obrazcu:

 Zahteva za pridobitev podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR 

Pisni zahtevi je treba priložiti tudi vse listine, ki dokazujejo upravičenost prosilca do osebnih podatkov iz RTR.

Cena storitve:

Cena posredovanja podatkov na osnovi zahteve v pisni obliki je 9,89 EUR z DDV. AJPES bo račun izstavil po vsaki opravljeni storitvi, lahko pa tudi mesečno, če bodo prosilci z AJPES zaradi poenostavitve plačevanja v ta namen sklenili pogodbo.

Sprejem podatkov:

Na zahtevo, poslano v pisni obliki, bo AJPES odgovoril v pisni obliki.  
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?