To content


Register transakcijskih računov

Poročila
Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

AJPES vodi register transakcijskih računov na osnovi podatkov prejetih od ponudnikov plačilnih storitev (PPS), ki te račune vodijo. 

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov so javni in brezplačno dostopni prek spletnega portala AJPES (eRTR).

Število poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register Slovenije, ki imajo odprt transakcijski račun pri bankah v Sloveniji in skupno število vseh odprtih transakcijskih računov teh subjektov

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?