To content

Register transakcijskih računov

Predpisi
Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Register transakcijskih računov (RTR) je vzpostavil AJPES 1. 7. 2010 na podlagi 10. poglavja Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ko je upravljanje prevzel od Banke Slovenije, ki je RTR vodila na podlagi Zakona o plačilnem prometu. AJPES od 1. 7. 2018 dalje vodi RTR v skladu z 11. poglavjem Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

Pravne podlage

Ponovna uporaba podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov

Poslovni subjekt je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in zasebnik, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost. AJPES omogoča ponovno uporabo vseh podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov v skladu z naslednjimi predpisi:
 Direktiva 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (PisRS)

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (PisRS)
 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (PisRS)
 Cenik nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja poslovnih subjektov iz Registra transakcijskih računov z dne 27. 6. 2011

Posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb

Neposredni dostop do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb imajo samo osebe in organi, določeni v 195. členu Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).
 Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki (PisRS) 
 Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (PisRS) 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?