To content

Register transakcijskih računov

Nadomestila
Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz RTR

Do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb lahko dostopajo osebe in organi, določeni v 195. členu Zakona o plačilnih storitvah , storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Nadomestila za te storitve določa Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov:

Storitev

Nadomestilo v EUR brez DDV

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV

Rok obračuna

a) Posredovanje podatkov na podlagi vložene zahteve v predpisani elektronski obliki  (za enoto RTR)

1,58

1,93

po opravljeni storitvi ali mesečno po pogodbi

b) Posredovanje podatkov na podlagi vložene zahteve v pisni obliki  (za enoto RTR)

8,11

9,89

po opravljeni storitvi ali mesečno po pogodbi

Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov iz RTR 

Poslovni subjekt je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in zasebnik, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost. Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov so prek spletne aplikacije eRTR dostopni brezplačno. AJPES omogoča tudi ponovno uporabo vseh podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov, za kar skladno s Cenikom nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja poslovnih subjektov iz Registra transakcijskih računov zaračunava naslednja nadomestila:

Storitev

Nadomestilo v EUR brez DDV

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV

Rok obračuna

a) Prevzem podatkov vseh poslovnih subjektov z zagotovljenimi dnevnimi spremembami

265,20

323,54

letno po izstavitvi računa

b) Prevzem podatkov vseh poslovnih subjektov z zagotovljenimi mesečnimi preseki

123,80

151,04

letno po izstavitvi računa

 

 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?