To content

Register transakcijskih računov

Neposredni dostop do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb
Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Neposredni dostop do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb imajo samo osebe in organi, določeni v 195. členu Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

Uporabniki, ki jim zakon dopušča neposreden dostop do podatkov RTR, lahko za pridobivanje podatkov uporabljajo iskalnik spletne aplikacije eRTR ali pa se odločijo za uporabo spletnih servisov AJPES (web servis), ki omogočajo pridobivanje podatkov neposredno iz njihovih računalniških rešitev. Za obe vrsti dostopa uporabniki potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo (KDP).

Za pridobitev dostopa se organi obrnejo na qsq-m`qnbhk`?`iodr-rh. Z upravičenci AJPES sklene dogovor o neposrednem dostopu.

Upravičenci lahko za izvajanje neposrednega dostopa pooblastijo svoje uslužbence. Za uporabo ePooblastil v eRTR je potrebno imeti kvalificirano digitalno potrdilo dodano v uporabniški profil na portalu AJPES. To lahko preverite na strani Moja digitalna potrdila (glej tudi e-Pooblastila - Priročnik za uporabnike).
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?