To content

AJPES na Evropskem tednu podjetnistva od 15. do 19.oktobra 2012

Z AJPES ENOSTAVNO IN HITRO NA POT VARNEGA PODJETNIŠTVA
 
V okviru 4. Evropskega tedna podjetništva, ki bo potekal od 15. do 19. oktobra, vas vabimo na izpostave AJPES.
 
Obiskovalcem bomo svetovali, kako prek točke VEM AJPES ustanoviti s. p. in d. o. o. Poleg tega vam bomo predstavili, kako se lahko zavarujete pred plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev z bonitetnimi ocenami slovenskih podjetij S.BON AJPES, kako lahko poravnate svoje obveznosti z udeležbo v večstranskem pobotu ePOBOT AJPES ter druge storitve, ki jih potrebujete za varno poslovanje.
 
Predstavitve bodo obsegale praktični prikaz uporabe spletnih storitev AJPES, na voljo pa bodo tudi informativna gradiva o naših storitvah.
 
V Ljubljani, Mariboru, Kranju in Novi Gorici bodo organizirana tudi predavanja, zato vljudno vabljeni na izpostave AJPES.

 

Vabilo na izpostave AJPES
 

 

Kraj dogodka in kontakt
 Termin
 Programi in termini predavanj/predstavitev
Izpostava AJPES Ljubljana 

Cesta v Kleče 12,
1000 Ljubljana 
(pritličje; sejna soba izpostave v 3. nadstropju) 

Tomaž Žganjar, Darja Eterovič 
01 583-33-01 
01 583-33-02 
 
15. oktober 2012 med 8. in 15. uro
17. oktober 2012 ob 15:30
8:00 - 15:00 Individualno svetovanje bodočim podjetnikom.

15:30            Kako zmanjšati tveganja v poslovanju z bonitetnimi ocenami –
                    S.BON AJPES? 
                    Kako poravnati svoje obveznosti z udeležbo v  
                    večstranskem pobotu pri AJPES?
 
Izpostava AJPES Maribor

Trg Leona Štuklja 10
2000 Maribor
(3. nadstropje)

Vesna Zupanič
02 235-25-02
 
 
 
16. oktober 2012 med 9. in 12. uro
 
 
 
 
 
 
 
 
16. oktober 2012 ob  12. uri
 
 
 
 
17. oktober 2012 med 14. in 16. uro
 
 
 
 
 
 
 
 
18. oktober 2012 med 9. in 12. uro
 
 
 
 
 
 
9:00 - 12:00   Kako se registriram kot samostojni podjetnik?
                     Kako se na točki VEM registriram kot d.o.o.?                     
                     Kako si olajšam poslovanje z javnimi informacijami AJPES
                     (ePRS, JOLP, eRTR, eRZPP, e-Objave)?     
                     Bonitetne ocene slovenskih podjetij in samostojnih
                     podjetnikov – S.BON AJPES? 
                     Kaj je obvezni večstranski pobot in kako lahko sodelujem v
                     prostovoljnem večstranskem pobotu pri AJPES?  
  
 
12:00             Kako zmanjšati tveganja v poslovanju z bonitetnimi ocenami –  
                     S.BON AJPES?     
                     Kako poravnati svoje obveznosti z udeležbo v večstranskem  
                     pobotu pri AJPES?
                      
                      
14:00 - 16:00  Kako se registriram kot samostojni podjetnik?  
                      Kako se na točki VEM registriram kot d.o.o.?                     

                      Kako si olajšam poslovanje z javnimi informacijami AJPES
                      (ePRS, JOLP, eRTR, eRZPP, e-Objave)?     
                      Bonitetne ocene slovenskih podjetij in samostojnih
                      podjetnikov – S.BON AJPES? 
                      Kaj je obvezni večstranski pobot in kako lahko sodelujem v
                      prostovoljnem večstranskem pobotu pri AJPES?  
  

9:00 - 12:00    Kako se registriram kot samostojni podjetnik?     
                      Kako se na točki VEM registriram kot d.o.o.?                
                      Kako si olajšam poslovanje z javnimi informacijami AJPES
                      (ePRS, JOLP, eRTR, eRZPP, e-Objave)?     
                      Bonitetne ocene slovenskih podjetij in samostojnih
                      podjetnikov – S.BON AJPES? 
                      Kaj je obvezni večstranski pobot in kako lahko sodelujem v
                      prostovoljnem večstranskem pobotu pri AJPES?  
 
Izpostava AJPES Kranj 

Slovenski trg 2,
4000 Kranj 
(2. nadstropje)

Zdenka Kajdiž 
04 281-09-58
 
17. oktober 2012 ob 10. uri
10:00 – 10:15  Uvodna predstavitev področij in dejavnosti AJPES
 
10:15 – 11:00  Kako se registriram kot samostojni podjetnik? 
                      Kako se na točki VEM registriram kot d.o.o.?
                                                   
11:00 – 11:45  Kako si olajšam poslovanje z javnimi informacijami 
                      AJPES (ePRS, JOLP, eRTR, eRZPP, e-Objave)?     
 
11:45 – 12:30  Bonitetne ocene slovenskih podjetij in samostojnih
                      podjetnikov – S.BON AJPES? 
                      Kaj je obvezni večstranski pobot in kako lahko sodelujem 
                      v prostovoljnem večstranskem pobotu pri AJPES?  
 
Izpostava AJPES Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
(2. nadstropje) 

Mara Kos Maver
05 338-62-00
 
16. oktober 2012 ob 10. uri
 
 
 
 
 
 
 
 
16. oktober 2012 ob 14. uri
 
10:00 - 12:00 Kako na točki VEM AJPES registrirati s. p. in ostale storitve
                     za podjetnike?
                     Katere storitve v zvezi z ustanovitvijo d. o. o. opravlja za
                     vas točka VEM AJPES?
                     Kako si lahko izboljšate poslovanje z javnimi informacijam  
                     AJPES (ePRS, JOLP, EBR, e-Objave, eRZPP, eRTR, eRPM)?
                     Kako lahko poravnate svoje obveznosti z udeležbo v
                     večstranskem pobotu e–POBOT pri AJPES?
 
 
14:00 - 16:00 Kako na točki VEM AJPES registrirati s. p. in ostale storitve
                     za podjetnike?
                     Katere storitve v zvezi z ustanovitvijo d. o. o. opravlja za
                     vas točka VEM AJPES?
                     Kako si lahko izboljšate poslovanje z javnimi informacijam  
                     AJPES (ePRS, JOLP, EBR, e-Objave, eRZPP, eRTR, eRPM)?
                     Kako lahko poravnate svoje obveznosti z udeležbo v
                     večstranskem pobotu e–POBOT pri AJPES?COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?