To content

O AJPES

Organiziranost

AJPES ima 13 organizacijskih enot, določenih v Sklepu o ustanovitvi AJPES. Centrala ima sedež v Ljubljani, izpostave pa v naslednjih krajih: Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Trbovlje in Velenje. Izpostave so I., II., in III. velikostnega razreda. Velikostni razred posamezne izpostave je odvisen od števila vseh pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na območju statistične regije, v kateri deluje izpostava.

Razvejana mreža organizacijskih enot AJPES je v prid tako dajalcem podatkov kot tudi uporabnikom podatkov – državi, državnim institucijam, znanstveno-raziskovalnim in drugim institucijam ter posameznim poslovnim subjektom.

Organa AJPES sta 5-članski Svet AJPES in direktor. Člane Sveta AJPES in direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

Uradne ure na izpostavah AJPES so:

  • v ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure,
  • v torek in petek od 8.00 do 13.00 ure,
  • v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure.

Na Centrali AJPES Ljubljana, Tržaška cesta 16, neposrednega poslovanja s strankami ne izvajamo.

Poslovni čas v AJPES za poslovanje s strankami po telefonu in elektronskih medijih je:

  • v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure,
  • v sredo od 8.00 do 17.00 ure,
  • v petek od 8.00 do 13.00 ure.

Uradne ure za poslovanje s strankami in poslovni čas na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.

AJPES zagotavlja uradne ure po telefonu ves poslovni čas.

MREŽA ORGANIZACIJSKIH ENOT

PODATKI O ORGANIZACIJSKIH ENOTAH AJPES 

BranchAddressTelephoneEmailHead of the branch
Ljubljana BranchCesta v Kleče 12
1000 Ljubljana
01 583-33-00hmen-ki?`iodr-rh Tomaž Žganjar
snl`y-yf`mi`q?`iodr-rh
Maribor BranchUlica slovenske osamosvojitve 2
2000 Maribor
02 235-25-00hmen-la?`iodr-rh Vesna Zupanič
udrm`-yto`mhb?`iodr-rh
Celje BranchGubčeva ulica 2
3000 Celje
03 426-73-02hmen-bd?`iodr-rh Darja Razgoršek Juteršek
c`qi`-q`yfnqrdj?`iodr-rh
Koper BranchPristaniška ulica 10
6000 Koper
05 612-10-00hmen-jo?`iodr-rh mag. Sandi Kravanja
r`mch-jq`u`mi`?`iodr-rh
Kranj BranchSlovenski trg 2
4000 Kranj
04 281-09-40hmen-jq?`iodr-rh Zdenka Kajdiž
ycdmj`-j`ichy?`iodr-rh
Krško BranchCesta 4. julija 42
8270 Krško
07 488-29-40hmen-jj?`iodr-rh Barbara Gerjevič
a`qa`q`-fdqiduhb?`iodr-rh
Murska Sobota BranchSlovenska ulica 2
9000 Murska Sobota
02 530-09-80hmen-lr?`iodr-rh Andreja Ružič
`mcqdi`-qtyhb?`iodr-rh
Nova Gorica BranchTrg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
05 338-62-00hmen-mf?`iodr-rh Darja Bremec Gadnik
c`qi`-aqdldb?`iodr-rh
Novo mesto BranchKočevarjeva ulica 1
8000 Novo mesto
07 391-34-00hmen-ml?`iodr-rh Marjeta Arh Kvartuh
l`qids`-`qg?`iodr-rh
Postojna BranchGregorčičev drevored 3
6230 Postojna
05 700-07-40hmen-on?`iodr-rh Larisa Benassi
k`qhr`-adm`rrh?`iodr-rh
Trbovlje BranchUlica Sallaumines 2
1420 Trbovlje
03 562-58-00hmen-sq?`iodr-rh Irena Murnc
hqdm`-ltqmb?`iodr-rh
Velenje BranchRudarska cesta 3
3320 Velenje
03 898-75-00hmen-ud?`iodr-rh Tanja Žnidarko
s`mi`-ymhc`qjn?`iodr-rh
Central Office LjubljanaTržaška cesta 16
1000 Ljubljana
01 477-41-00hmen?`iodr-rhDirector Tomaž Klemenc
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?