To content

Register nastanitvenih obratov

Splošno


 

AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate. 

Nastanitveni obrati so:

 • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
 • prostori za goste pri sobodajalcih,
 • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so:

 • gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
 • sobodajalci,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.

Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali izbris nastanitvenega obrata iz registra posreduje:

 •  zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v Poslovni register Slovenije, ali
 •  pooblaščena oseba, ki jo zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za posredovanje predloga.  

Zavezanec predloži predlog za  vpis, spremembo ali izbris nastanitvenega obrata v/iz registra:

 • neposredno prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer se predhodno identificira v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES ali
 • osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za predlagatelja opravi vpis prek spletne aplikacije na portalu AJPES.

Pomembno

Nastanitvene obrate vpišete v register praviloma prek spletne aplikacije na portalu AJPES pri čemer se predhodno identificirate v skladu s sistemom e-Pooblastil AJPES  ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES , ki za predlagatelja opravi vpis prek spletne aplikacije na portalu AJPES.

 

AJPES v RNO vpiše vse nastanitvene obrate, za katere izvajalci nastanitvene dejavnosti oddate vlogo za vpis na delovni dan najpozneje do 13. ure (velja tudi za petek ter dan pred praznikom). Nastanitvene obrate, za katere vlogo za vpis v RNO boste oddali po 13. uri ali kasneje, se bodo v RNO vpisali naslednji delovni dan.
 

Vpis nastanitvenega obrata v RNO je predpogoj za poročanje o gostih in prenočitvah prek aplikacije eTurizem.


Pred začetkom poročanja v aplikacijo eTurizem mora gostitelj oziroma od njega pooblaščena oseba:

 • pridobiti uporabniško ime in geslo za prijavo na portal AJPES z brezplačno registracijo (v kolikor še ni uporabnik portala AJPES),
 • vpisati nastanitveni obrat v Register nastanitvenih obratov (RNO),
 • pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) za upravljanje z uporabniškimi pravicami oz. dodajanje poročevalcev v aplikaciji eTurizem pred prvim poročanjem, nato se za samo oddajo podatkov KDP ne zahteva; s tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov),
 • pridobiti pooblastilo za storitev »eTurizem - poročanje o nočitvah gostov v nastanitvenih obratih in statistiki« v kolikor bo upravljavec s pravicami pooblaščena oseba (generalno pooblastilo ne zadostuje) oz. se pooblastilo ne zahteva, v kolikor bo upravljavec gostitelj sam in ima KDP vpisan v Evidenco digitalnih potrdil ter KDP dodan v profil uporabnika.


Več o pridobitvi pooblastil preberite tukaj  pod  naslovom »Pravice za poročanje«.
Več o »Upravljanju s pravicami« preberite v Navodilih za dnevno poročanje o gostih in prenočitvah v 3. točki.


Izvajalci dejavnosti MORAJO ob ponovnem vpisu dejavnosti v PRS aktivirati že vpisan nastanitveni obrat (ki je postal neaktiven z izbrisom izvajalca iz PRS) in ne vpisovati nov nastanitveni obrat v RNO – postopek deaktivacije in prevzema nastanitvenega obrata, je opisan pri navodilih (2.3.5. točka) – Spletna aplikacija za vpis nastanitvenega obrata v RNO ter med pogostimi vprašanji/odgovori.

 

 

Zakon o gostinstvu (ZGos) (Register predpisov RS)

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Register predpisov RS)

Pridobite seznam vseh nastanitvenih obratov v RNO

Način prevzema: prenos datoteke (download)

Oblika: xml v zip datoteki

Obseg: seznam aktivnih, neaktivnih in izbrisanih nastanitvenih obratov v RNO

Frekvenca: dnevno, po stanju iz RNO na predhodni dan

Seznam: Register nastanitvenih obratov (RNO.zip)

Povezane vsebine
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?