To content

Letna in druga poročila

Javna objava

AJPES javno objavlja letna in zaključna poročila, poročila o prostovoljstvu ter poročila o volilnih in referendumskih kampanjah.

Letna poročila so objavljena v obliki:

  • preglednic (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), pripravljenih iz podatkovne zbirke, in pojasnil k izkazom,  
  • slike skeniranega dokumenta,
  • pdf datoteke.

Zaključna poročila, poročila o prostovoljstvu in poročila volilnih/referendumskih kampanj so objavljena v obliki PDF datoteke.

Za vstop v spletno aplikacijo JOLP je potrebna predhodna brezplačna registracija, za JOPOP in JVRK ni potrebna, vpogled v podatke je brezplačen. 

Koledar javne objave letnih poročil

COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?