To content

Večstranski pobot obveznosti – ePobot

Urnik


Urnik izvajanja pobota v letu 2024

Izvedba pobota

Sprejem prijav za pobot

Zap.št. kroga

Mesec

Prvi dan
sprejemanja prijav

Datum izvedbe
pobota*

1.

JANUAR

18. 1. 2024

25. 1. 2024

2.

FEBRUAR

15. 2. 2024

22. 2. 2024

3.

MAREC

14. 3. 2024

21. 3. 2024

4.

APRIL

18. 4. 2024

25. 4. 2024

5.

MAJ

16. 5. 2024

23. 5. 2024

6.

JUNIJ

13. 6. 2024

20. 6. 2024

7.

JULIJ

18. 7. 2024

25. 7. 2024

8.

AVGUST

15. 8. 2024

22. 8. 2024

9.

SEPTEMBER

19. 9. 2024

26. 9. 2024

10.

OKTOBER

17. 10. 2024

24. 10. 2024

11.

NOVEMBER

14. 11. 2024 21. 11. 2024

12.

DECEMBER

12. 12. 2024

19. 12. 2024

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?