To content

Večstranski pobot obveznosti – ePobot

Urnik
VSTOP V APLIKACIJO
Še 9 dni

do naslednje oddaje podatkov


Urnik izvajanja pobota v letu 2023

Izvedba pobota

Sprejem prijav za pobot

Zap.št. kroga

Mesec

Prvi dan
sprejemanja prijav

Datum izvedbe
pobota*

1.

JANUAR

12. 01. 2023

19. 01. 2023

2.

FEBRUAR

09. 02. 2023

16. 02. 2023

3.

MAREC

09. 03. 2023

16. 03. 2023

4.

APRIL

13. 04. 2023

20. 04. 2023

5.

MAJ

11. 05. 2023

18. 05. 2023

6.

JUNIJ

08. 06. 2023

15. 06. 2023

7.

JULIJ

13. 07. 2023

20. 07. 2023

8.

AVGUST

10. 08. 2023

17. 08. 2023

9.

SEPTEMBER

14. 09. 2023

21. 09. 2023

10.

OKTOBER

12. 10. 2023

19. 10. 2023

11.

NOVEMBER

09. 11. 2023 16. 11. 2023

12.

DECEMBER

07. 12. 2023

14. 12. 2023

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?