To content

Prostovoljni večstranski pobot

Splošno
VSTOP V APLIKACIJO
Še 4 dnevi

do konca oddaje podatkov


Za izvajanje prostovoljnega pobota mora dolžnik z AJPES skleniti pogodbo o opravljanju večstranskega pobota. 

Kdo lahko sodeluje?

Poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije.

Prednosti prostovoljnega ePobot-a AJPES?

  • Iste obveznosti lahko prijavite v več krogih,
  • prijava v prostovoljni pobot je možna takoj po poteku valute ali celo prej, če se o tem dogovorite s poslovnim partnerjem.

Kakšni so pogoji za vključitev v prostovoljni ePobot AJPES?

  • Vključitev v sistem pobota je brezplačna,
  • pogoj za sodelovanje v prostovoljnem pobotu je podpis pogodbe, ki jo v dveh izvodih pošljete izpostavi AJPES. Če v pogodbi ni navedeno, da je sklenjena le za posamezen krog večstranskega pobota, velja do odpovedi. Za uporabo spletne storitve ePobot izpolnite še pooblastilo za uporabo storitve ePobot.

 Priprava pogodbe za vključitev v (prostovoljni) ePobot

Cenik

Dejansko pobotani znesek

Obračun nadomestila

Nadomestilo
brez DDV
v EUR

  Nadomestilo 
        z DDV
        v EUR

od 0,01 do 49,99 EUR

nadomestilo se ne zaračuna

                  -

-

od 50,00 do 2.727,00 EUR

nadomestilo se zaračuna v znesku 3,00 EUR

              3,00 

3,66

2.727,01 EUR ali več

1,1 tisočinke (1,1 ‰) dejansko pobotanega zneska

 

 

Dokumenti

 Splošna pravila sistema večstranskega pobota

 Vzorec pogodbe o opravljanju večstranskega pobota

 Priprava pogodbe za vključitev v (prostovoljni) ePobot - elektronski obrazec

Imate dodatna vprašanja?

Preverite pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ePobotom.

Povezane vsebine
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?