To content

Maribor Branch

izpostava

Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor

email hmen-la?`iodr-rh
Telephone 02 235-25-00

Vesna Zupanič

Head of the Branch OfficeTHE BRANCH IS AVAILABLE TO BUSINESS ENTITIES BASED IN THE FOLLOWING MUNICIPALITIES:

148-BENEDIKT
153-CERKVENJAK
196-CIRKULANE
018-DESTRNIK
024-DORNAVA
025-DRAVOGRAD
026-DUPLEK
028-GORIŠNICA
159-HAJDINA
160-HOČE – SLIVNICA
042-JURŠINCI
045-KIDRIČEVO
055-KUNGOTA
058-LENART
167-LOVRENC NA POHORJU
069-MAJŠPERK
198-MAKOLE
070-MARIBOR
168-MARKOVCI
169-MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
081-MUTA
171-OPLOTNICA
087-ORMOŽ
089-PESNICA
172-PODLEHNIK
093-PODVELKA
200-POLJČANE
096-PTUJ
098-RAČE – FRAM
101-RADLJE OB DRAVI
177-RIBNICA NA POHORJU
108-RUŠE
178-SELNICA OB DRAVI
113-SLOVENSKA BISTRICA
202-SREDIŠČE OB DRAVI
115-STARŠE
181-SVETA ANA
204-SV.TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
182-SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
210-SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
205-SVETI TOMAŽ
118-ŠENTILJ
185-TRNOVSKA VAS
135-VIDEM
141-VUZENICA
143-ZAVRČ
191-ŽETALE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?