To content

Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti

V mesečnih poročilih so prikazani podatki o dospelih neporavnanih obveznostih  poslovnih subjektov, ki niso uspeli poravnati svojih obveznosti v petih zaporednih dneh.

 

Več

Prejemki in izdatki

V mesečnih poročilih so prikazani podatki o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov.

VečCOOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?