To content

Plače v javnem sektorju

Splošno

VSTOP V APLIKACIJO
Še 25 dni

do konca oddaje podatkov


AJPES zbira podatke o plačah v javnem sektorju prek informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP. Zbrane podatke posreduje ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju, in Statističnemu uradu Republike Slovenije.

Vsebina podatkov, ki se skladno s Pravilnikom posredujejo v ISPAP, je opredeljena z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Zavezanci za poročanje

Podatke posredujejo subjekti javnega sektorja oziroma proračunski uporabniki, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Register proračunskih uporabnikov

Enote poročanja so definirane s šifro proračunskega uporabnika, kot je določena v Registru proračunskih uporabnikov, ki ga v obliki seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov skladno s Pravilnikom vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

Preverite

Posredovanje podatkov ISPAP

Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije ISPAP je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke v obliki XML datoteke, oddaja podatkov v kakršnikoli drugi obliki ni mogoča.

Več
Elektronsko podpisovanje

Podatki morajo biti podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom za pravne osebe enega od overiteljev digitalnih potrdil, ki jih v aplikacijah podpira AJPES.

Pred e-podpisom mora biti digitalno potrdilo dodano v profilu uporabnika.

Več

Zbiranje podatkov v skladu s Pravilnikom o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju je namenjeno:

  • zagotavljanju javnosti plač v javnem sektorju v skladu z 38. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
  • izdelavi analiz na ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, v skladu z 39. členom ZSPJS,
  • državni statistiki v skladu z 32. členom in drugimi členi Zakona o državni statistiki ter Letnim programom statističnih raziskovanj.

Podatke o izplačanih plačah in druge vrste objav v zvezi s plačami v javnem sektorju iz sistema ISPAP objavlja ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, za namen zagotavljanja javnosti plač (portal NIO).

Pregled in analizo podatkov o masah posameznih tipov in virov sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju, omogoča spletna aplikacija portal plač javnega sektorja.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?