To content

Identifikator pravnih subjektov LEI

Splošno

Prenehanje izvajanja storitve LEI

 

AJPES je zaradi prenehanja krovne pogodbe med GLEIF in AJPES prenehal z dodeljevanjem in obnavljanjem LEI kod. 

Prenehanje izvajanja storitve ne vpliva na status in veljavnost LEI kod.

Kode izdane pri AJPES je v upravljanje prevzela KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o..

LEI koda še vedno ostaja prepoznaven in zanesljiv globalni identifikator. Ažuren seznam akreditiranih izdajateljev je na voljo na spletni strani GLEIF.

Za dodatne informacije in vprašanja ostajamo na voljo prek e-poštnega naslova hmen?`iodr-rh.

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?