To content

Evidenca digitalnih potrdil

Splošno

Vstop v aplikacijo

eEDP

Pridobite informacijo, ali je imetnik KDP zastopnik poslovnega subjekta.

Evidenca kvalificiranih digitalnih potrdil zastopnikov enot Poslovnega registra Slovenije (EDP) je del zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije (PRS), katere namen je zagotavljanje informacij o zastopniku, prokuristu enote PRS, samostojnem podjetniku posamezniku ali drugi fizični osebi, ki opravlja registrirano dejavnost (zastopnik) in zanje vsebuje vsa kvalificirana digitalna potrdila (KDP), ki jih je zastopnik pridobil v skladu s predpisi, ki urejajo elektronski podpis. AJPES vključi zastopnika v EDP pod pogojem, da ima v PRS vpisano osebno davčno številko in da zastopnik posreduje osebno davčno številko overitelju KDP (velja samo za overitelje v Sloveniji). Javni podatki iz EDP so javno in brezplačno dostopni na portalu AJPES.

Vir podatkov: Sodni register (zastopniki določenih poslovnih subjektov, ki se vodijo v Sodnem registru), PRS (ostale enote PRS), overitelji KDP, registrirani v Republiki Sloveniji (digitalna potrdila), lastniki KDP (morebitni ostali overitelji)

Osveževanje: enkrat dnevno ob koncu dneva (podatki o novo izdanih digitalnih potrdilih); vsako uro oziroma najmanj vsake štiri ure (podatki o preklicanih digitalnih potrdilih)

Preverjajte, ali so imetniki KDP zastopniki poslovnega subjekta v lastnih aplikacijah

Z uporabo spletnega servisa wsEDP uporabniki spletne storitve wsEDP v lastnih aplikacijah programsko preverite, ali je imetnik KDP zastopnik poslovnega subjekta.

Način prevzema: elektronsko podpisan odgovor v XML obliki
Oblika: xml
Obseg: vsa digitalna potrdila zastopnikov, kot jih določa Uredba o evidenci digitalnih potrdil

Vloga

Posredujte podatke o digitalnem potrdilu tujega overitelja

Način posredovanja: elektronsko vlogo poslati na e-naslov rqdo-s`imhrsun?`iodr-rh
Oblika: predpisan obrazec
Obseg: v skladu z navodili za izpolnjevanje vloge

Vloga

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?