To content

O AJPES

Vizitka

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Skrajšano ime: AJPES
Sedež: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
Leto ustanovitve: 2002
Odgovorna oseba:

Tomaž Klemenc, direktor

Člani sveta AJPES: 

Gregor Korošec, predsednik

Ema Mišić, namestnica predsednika

Janja Božič Mrzel

mag. Jelena Zupan

mag. Vesna Zupančič Klarič

Identifikacijska številka za DDV: SI14717468
Matična številka: 1732803000
Šifra dejavnosti: 84.110 – splošna dejavnost javne uprave
Podračun pri UJP: 0110 0600 0000 314
Podračun za povprečnine - stroški postopka: 0110 0845 0079 955
Podračun za denarne kazni za prekrške - globe: 0110 0845 0079 858
Podračun za upravne takse:            0110 0845 0167 255
IBAN za plačila iz tujine: SI56 0110 0600 0000 314  swift: BSLJSI2X
E-naslova:

fo?`iodr-rh - glavna pisarna
hmen?`iodr-rh - informacije za uporabnike

Spletni portal:

http://www.ajpes.si

Telefon: (01) 4774 100
Faks: (01) 4259 770


AJPES je pravna oseba javnega prava. Ustanovitelj AJPES je Republika Slovenija.

Za zagotavljanje javnosti dela so odgovorni:

  • predsednik Sveta AJPES za delovno področje Sveta AJPES, 
  • direktor AJPES za delovno področje AJPES,
  • vodje izpostav za delovno področje posameznih izpostav AJPES.

Za posredovanje informacij javnega značaja v AJPES je pristojna Valerija Ažman. 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?