To content

Obvezni večstranski pobot

Pogosta vprašanjaV imenu dolžnika lahko prijavo denarnih obveznosti vloži zakoniti zastopnik, katerega kvalificirano digitalno potrdilo je vpisano v evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov ali pooblaščene osebe, ki jo zakoniti zastopniki dolžnika pooblastijo za izvedbo postopkov v zvezi z večstranskim pobotom.

Vključitev v obvezni in prostovoljni večstranski pobot 

Dolžniki so dolžni prijaviti zneske denarnih obveznosti do posameznega upnika, s podatki, ki jih določa prvi odstavek 31. člena ZPreZP-1 (davčna številka upnika, znesek neporavnane obveznosti, datum in številka računa ter datum nastanka zamude). V strukturo podatkov je AJPES kot neobvezen podatek dodal še datum začetka teka plačilnega roka.

Uporabniki, ki želijo uporabljati spletno aplikacijo ePobot za prijave obveznosti v obvezni in prostovoljni pobot, morajo svojo identiteto na portalu izkazati s kvalificiranim digitalnim potrdilom. To naredijo tako, da v svoje uporabniške nastavitve (profil) dodajo vsaj eno digitalno potrdilo v meniju Pooblastila> Moja digitalna potrdila. Z identifikacijo na portalu dobijo osebe, ki so kot zastopniki poslovnih subjektov vpisani v Poslovni register Slovenije s svojo osebno davčno številko, samodejno pravice za opravljanje vseh storitev za poslovni subjekt, katerega zastopniki so. Drugi uporabniki spletne aplikacije ePobot pravice pridobijo le na podlagi pooblastil zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov (pooblastiteljev).

Podrobnejši opis postopka je objavljen na strani Vključitev v obvezni in prostovoljni večstranski pobot

Za sodelovanje v prostovoljnem pobotu morate z AJPES skleniti tudi pogodbo (papirnati obrazec, elektronski obrazec).

 

Dolžnik lahko prijavo obveznosti vloži z vnosom zahtevanih podatkov v aplikacijo ali z uvozom podatkov iz datoteke, ki jo pripravi na podlagi podatkov iz svojega informacijskega sistema v strukturi, ki jo je AJPES objavil na svoji spletni strani.  

Strukture zapisov podatkov v datotekah sistema večstranskega pobota

Vsem uporabnikom, ki imajo večje število neporavnanih obveznosti priporočamo, da pripravijo izvoz podatkov iz svojega informacijskega sistema v XML datoteko, ki jo je mogoče hitro in enostavno uvoziti v spletno aplikacijo ePobot.

Če ste pobotno prijavo v aplikacijo ePobot že vnesli, a je ne morete elektronsko podpisati, jo izpišite na papir, overite s podpisom in po faksu ali elektronski pošti pošljite v izpostavo AJPES, kjer bodo vneseno prijavo zaključili ročno pod pogojem, da bo prejeta pravočasno (glej Urnik) in da bodo podatki istovetni.

Upniki lahko dolžnike, za katere ugotovijo, da jih niso prijavili v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude, v skladu s 55. členom ZPreZP-1 prijavijo Finančni upravi RS preko aplikacije NF-Upnik v sistemu eDavki.

Upnikov predlog (pisni ali elektronski) mora vsebovati podatke, ki omogočajo identifikacijo upnika in dolžnika, v zvezi z neprijavljeno obveznostjo v večstranski pobot.

Podrobnosti o digitalnih potrdilih, njihovih izdajateljih in načinih pridobivanja najdete na naši spletni strani Elektronsko podpisovanje.

Navodila za preverjanje ustreznosti programske opreme so objavljena na strani Preverjanje ustreznosti programske opreme za elektronsko podpisovanje.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?