To content

Druge bonitete za subjekte iz tujine

Informacije o tekoči plačilni sposobnosti in poslovanju javnih in zasebnih zavodov, institutov itd.

Naročilo

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27

AJPES pripravlja bonitetne informacije v slovenskem jeziku o poslovanju pravnih oseb s sedežem v Republiki Hrvaški in Republiki Severni Makedoniji. Podatke in informacije pridobiva od uradnih inštitucij, pooblaščenih za sprejem in obdelavo podatkov iz letnih poročil v obeh državah, na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma o izmenjavi bonitetnih informacij.

Naročnikom so na voljo v dveh dneh po naročilu oziroma plačilu.

Izberite med vrstami bonitetnih ocen:

COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?