To content

BON-2 in druge bonitete za slovenske subjekte

Informacije o tekoči plačilni sposobnosti in poslovanju javnih in zasebnih zavodov, institutov itd.

Naročilo

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27

Druge bonitete prikazujejo:

  • podatke in kazalnike iz računovodskih izkazov poslovnih subjektov, ki sestavljajo računovodske izkaze v skladu z zakonom o računovodstvu (BON-1/Z),
  • podrobnejše podatke o  tekoči plačilni sposobnosti različnih poslovnih subjektov (BON-2) za dokazovanje plačilne sposobnosti in preverjanje obsega poslovanja ter realne možnosti poplačil zapadlih obveznosti dolžnikov.

Izberite med vrstami bonitetnih informacij:

COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?