LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis družbe z omejeno odgovornostjo

Nadomestila za izpis iz sodnega registra

Uredba o sodnem registru med drugim določa, da je AJPES upravičen do nadomestila za izstavitev izpisa v skladu z 48. in 48.a členom Zakona o sodnem registru. Višina nadomestila je določena v Zakonu o sodnih taksah.

Zap. št. Storitev Osnova za obračun Nadomestilo v EUR brez DDV Nadomestilo v EUR z 22 % DDV Rok obračuna oziroma plačila
111 Izstavitev rednega in sestavljenega izpisa iz sodnega registra Posamezna začeta stran izpisa 2,69 3,28 Pred izstavitvijo izpisa
112 Izstavitev naslednjega izvoda rednega in sestavljenega iz sodnega registra Posamezna začeta stran izpisa 1,34 1,64 Pred izstavitvijo izpisa
113 Izstavitev izpisa listine Posamezna začeta stran izpisa 0,16 0,20 Pred izstavitvijo izpisa

Višina nadomestila za izstavitev rednega izpisa iz sodnega registra in izpisa listin se izračuna na podlagi števila strani, ki jih izpis obsega.

Nadomestilo za izpis naslednjega izvoda rednega izpisa iz sodnega registra plača naročnik izpisa, ki želi istočasno več izvodov istega izpisa, za drugi in vsak naslednji izvod izpisa.

Višina nadomestila za izstavitev naslednjih izvodov izpisa se izračuna na podlagi števila strani, ki jih naslednji izvodi izpisa obsegajo.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?