LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Točka SPOT

Splošno

Izpostave AJPES so del sistema SPOT – Slovenska poslovna točka in predstavljajo drugi nivo SPOT Registracija – Registracija podjetij s pomočjo svetovalca. Izpostave AJPES so najbolj obiskane točke SPOT, ki strankam nudijo informacije in pomoč v postopkih registracije družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov. AJPES kot točka SPOT opravlja storitve v izpostavah na 12 lokacijah po Sloveniji.

Točke SPOT (vse na enem mestu) so mesta, prek katerih stranke:

  • vlagajo vloge za registracijo samostojnih podjetnikov in njihovih delov (vpis s.p., vpis sprememb in izbris),
  • vlagajo vloge za registracijo družb z omejeno odgovornostjo in njihovih delov (vpis d.o.o. in vpis enostavnih sprememb),
  • overijo izjavo lastnika objekta, da družbi z omejeno odgovornostjo dovoljuje poslovanje na določenem poslovnem naslovu,
  • vlagajo vloge za prijavo davčnih podatkov, za identifikacijo za namene DDV, za prijavo v obvezna socialna zavarovanja, za pridobitev obrtnega dovoljenja, za prijavo potreb po delavcih pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, če so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki.

Izpostava AJPES kot točka SPOT samostojnim podjetnikom in družbenikom d.o.o. pripravi predlog za vpis v register in pomaga izdelati listine, ki jih je treba priložiti predlogu. Predlog z vsemi prilogami nato v elektronski obliki v imenu podjetnika ali družbenikov posreduje v portal e-VEM.

Druge vloge (za vpis sprememb, ki se ne štejejo za enostavne in izbris) d.o.o. ter vloge za druge subjekte vpisa v sodni register (d.d., d.n.o., k.d., zavodi, zadruge, agencije itd.) stranke oddajo pri notarju.

Registrska sodišča niso točke SPOT, vendar skladno z Zakonom o sodnem registru prek portala e-VEM izvajajo postopke po uradni dolžnosti za vse vrste subjektov vpisa v sodni register ter postopke za subjekte vpisa v sodni register, ki vlogo lahko vložijo tudi v pisni obliki (na krajevno pristojnem sodišču).

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?