To content

Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

AJPES se zavezuje omogočati dostopnost spletnega mesta www.ajpes.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče AJPES na spletnem mestu www.ajpes.si.

Stopnja skladnosti

Spletišče AJPES je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Spletna stran sledi standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.1. Skladnost po oceni ustreza stopnji AA.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

 • izbiro barvnega kontrasta,
 • izbiro velikosti pisave,
 • navigacija po spletnem mestu s tipkovnico,
 • programsko prepoznavanje jezika spletne strani,
 • aria atributi na ravni kode,
 • opisni linki,
 • tekst na vseh naslovih,
 • smiselna uporaba h1, h2, h3,
 • načini, ki uporabnikom omogočajo navigacijo s tipkovnico, iskanje vsebin in ugotavljanje, kje na spletni strani se nahajajo,
 • dostopnost do spletnih obrazcev,
 • spletna stran je optimizirana za določene bralnike,
 • spletna stran vsebuje kazalo stran in kontaktni obrazec za sporočanje o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti.

AJPES si prizadeva za neokrnjeno delovanje funkcionalnosti portala, vključno s storitvami za dostopnost, v vseh novejših (podprtih) brskalnikih. Za najboljšo uporabniško izkušnjo pa priporočamo uporabo Google Chrome.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča AJPES nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine in spletne aplikacije ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Vsebine, ki niso dostopne, zaradi nesorazmernega bremena:

 1. Določeni dokumenti in obrazci, ki so izdelani v Adobe PDF (za izpolnjevanje) ali v Word formatu.
 2. Fotografije, video posnetki in grafični prikazi na spletnih mestih niso opremljeni z opisi oziroma nimajo alternativnega besedila.
 3. Spletišče ne podpira uporaba znakovnega jezika.

Spletišče AJPES poleg širokega nabora vsebin ponuja tudi uporabo različnih spletnih aplikacij. Informacijske storitve spletišča so povezane z različnimi zalednimi sistemi AJPES, storitvami državnih organov, organov EU ter podjetij. Zaradi številčnosti in kompleksnosti zalednih povezav ter pogostih sprememb pri vsebini bi prilagoditev vseh spletnih aplikacij po samooceni predstavljala nesorazmerno breme, predvsem z vidika velikih finančnih posledic, ki bi nastale za AJPES. Za prilagoditev čim večjega števila gradnikov spletišča si bomo prizadevali načrtovanju novih nadgradenj.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena dne 30. 3. 2021 po metodi iz prve alineje točke (a) prvega odstavka člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 – samoocena organa javnega sektorja.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, zahteve po informacijah glede vsebine spletišča ter zahteve za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu niso objavljene v dostopni obliki, na hmen?`iodr-rh ali preko kontaktnega obrazca.

 

Na obvestilo ali zahtevo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma zahteve. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

 

Inšpektorat za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

fo-hqrhc?fnu-rh
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?