To content

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

Vsebinska navodila

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) opredeljuje zavezance za poročanje, roke, način poročanja in drugo vsebino raziskovanja z Navodilom o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), obveznost poročanja je predpisana tudi s Sklepom o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov, izdanim s strani Banke Slovenije.

Pomembno

  • Če pri posameznem zahtevanem podatku ne razpolagate z natančnimi vrednostmi, podatek ocenite in vpišite oceno.
  • Obdobja, na katera se nanašajo podatki, ki jih sporočate, so naslednja: prvo četrtletje 1. 1. – 31. 3., drugo četrtletje 1. 1. – 30. 6., tretje četrtletje 1. 1. – 30. 9. in četrto četrtletje 1. 1. – 31. 12.
    Ta obdobja morate upoštevati tudi, če se vaše poslovno leto razlikuje od koledarskega leta.
  • Če pri izpolnjevanju vprašalnika ugotovite, da se podatek, ki ste ga sporočili za predhodno obdobje, bistveno razlikuje od prave vrednosti, vpišite pravilno vrednost, tj. celotno vrednost, ne le razlike do prave vrednosti. Pri izpolnjevanju podatkov za prvo četrtletje vnos popravkov za predhodno obdobje ni mogoč.

Dodatne informacije SURS

 Metodologija in rezultati raziskovanja (spletna stran SURS)

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?