To content

Register transakcijskih računov

Elektronsko vlaganje zahtev za pridobitev podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb

Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Vlaganje zahtev v elektronski obliki poteka prek spletnega portala AJPES. Vpisati je treba zahtevane podatke in priložiti listino, s katero se izkažeta pravni interes in namen pridobivanja osebnih podatkov iz RTR. Z vsakim obrazcem (zahtevo) je mogoče posredovati več poizvedb po podatkih različnih fizičnih oseb. Uspešno zaključena zahteva se pojavi na seznamu oddanih zahtev, pri čemer ob vsaki oddani zahtevi vlagatelj na seznamu lahko pogleda podrobnosti te zahteve in tako spremlja faze reševanja vsake posamezne poizvedbe.
V primeru večjega števila poizvedb se podatki o imetnikih transakcijskih računov lahko uvozijo v obliki XML datotek.

Prosilci, ki bodo uporabljali elektronski dostop do podatkov, morajo:

Zahteve v elektronski obliki lahko vložijo fizične osebe in poslovni subjekti. V imenu poslovnega subjekta zahteve lahko vlagajo zakoniti zastopniki ali od njega pooblaščene osebe. V aplikaciji lahko preverite ali imate ustrezne pravice oziroma ali vas sistem prepozna in vam prikaže poslovne subjekte za katere ste pooblaščeni. Za uporabo ePooblastil v eRTR morate imeti vaše kvalificirano digitalno potrdilo dodano v vaš uporabniški profil na portalu AJPES. To lahko preverite na strani Moja digitalna potrdila (glej e-Pooblastila - Priročnik za uporabnike). Izpolnitev pooblastila ni potrebna, kadar je predlagatelj zahteve zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, vpisan v  evidenco digitalnih potrdil (EDP).

Cena storitve

Cena posredovanja podatkov o transakcijskih računih posamezne fizične osebe po elektronski poti je 1,93 EUR z DDV. AJPES bo račun izstavil po vsaki opravljeni storitvi, lahko pa tudi mesečno, če bodo prosilci z AJPES zaradi poenostavitve plačevanja v ta namen sklenili pogodbo.

Sprejem podatkov

Podatki, za katere bo vložena zahteva po elektronski poti in za katere bo ugotovljeno, da je posamezen prosilec do njih upravičen, bodo prosilcem posredovani po elektronski poti v prostor na portalu AJPES.COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?