LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis drugih poslovnih subjektov

Pogosta vprašanja

Vpis drugih poslovnih subjektov v PRS

Poslovni subjekt (fizična ali pravna oseba), ki se registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugih registrskih organih, lahko prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije tiste dejavnosti, ki jih je registriral pri registrskem organu oziroma je za njihovo opravljanje pridobil dovoljenje registrskega organa ali jih je določil v aktu o ustanovitvi.
AJPES izda izpis na podlagi Naročilnice za izdajo potrdila o vpisu oziroma izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, brezplačno. Izpis Obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije naročnik lahko prevzame na izpostavi AJPES oziroma ga mu AJPES pošlje po pošti.
AJPES vpiše nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Poslovni register Slovenije na podlagi pravnomočnega dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ga izda upravna enota. Dovoljenje prejme AJPES neposredno od upravne enote.
AJPES vpiše samozaposlenega v kulturi v Poslovni register Slovenije na podlagi odločbe, ki jo izda Ministrstvo za kulturo in Prijave za vpis poslovnih subjektov v Poslovni register Slovenije. AJPES odločbo in prijavo prejme od Ministrstva za kulturo.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?