To content

Registriram

Izdaja izpisa / potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije za samostojne podjetnike, sobodajalce in druge poslovne subjekte

Za izdajo potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije izpolnite naročilnico v slovenskem ali italijanskem jeziku. Oddate jo lahko osebno ali po pošti na katerikoli izpostavi AJPES.

Naročilnica za izdajo potrdila o vpisu oziroma izpisa iz PRS 

Naročilnica za izdajo potrdila o vpisu oziroma izpisa iz PRS (v italijanskem jeziku)

Izpis iz sodnega registra

AJPES izstavi izpis iz sodnega registra za družbe in druge subjekte vpisa v sodni register. Oddate jo lahko osebno ali po pošti na katerikoli izpostavi AJPES.

Zahteva za izpis iz sodnega registra in izpis listin

Nadomestila za izpis iz sodnega registra

Elektronsko podpisan izpis

Na voljo je tudi elektronsko podpisan izpis za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register  ter samostojne podjetnike, ki ga lahko natisnete iz spletne strani.

E-izpisek v pdf obliki

COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?