LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

AJPES splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno zagotavlja v času uradnih ur na izpostavah AJPES, v obliki pisnih brošur in drugih publikacij, na enotnem državnem portalu in na spletnem portalu AJPES.

V okviru AJPES (Centrala Ljubljana) nudimo pomoč pri postopkih prijave na portal, tehničnih vprašanjih v zvezi z delom s posameznimi aplikacijami (prenosi podatkov, digitalni podpis, ipd ...)

Telefonska številka: 01/477-42-27 vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30

Povezava na oddaljeno pomoč ISL

 Elektronski naslov: bot-hs?`iodr-rh

Portal AJPES vsebuje pomembne informacije o storitvah Agencije. Informacije so urejene tako, da so vezane na posamezno storitev, in so obravnavana pri predstavitvi storitve in pojasnilih k storitvi ali pri dostopu do posamezne aplikacije (spletni dostop, lokalni dostop,...).

Pogosta vprašanja in odgovori iz posameznih področij

Četrtletno poročanje (ČPPS)  Predložitev podatkov ČPPS
Druge statistike  Raziskovanje o poslovnih storitvah
Izmenjava podatkov s ponudniki plačilnih storitev (RTR, NODURS, SPAPP)  Izmenjava podatkov s ponudniki plačilnih storitev
Letna poročila (LP)  Predložitev letnih poročil
Plače v javnem sektorju (ISPAP)  Predložitev podatkov o plačah v javnem sektorju
Plače v zasebnem sektorju (PLAČE)  Predložitev podatkov o plačah v zasebnem sektorju
Pooblastila  Uporaba e-Pooblastil
Poročanje o gostih in prenočitvah (eTURIZEM)  Poročanje o gostih in prenočitvah
Poslovni register Slovenije (PRS)

 Registracija družb in vpis v Sodni register

 Registracija samostojnega podjetnika

 Registracija sobodajalca

 Vpis drugih vrst poslovnih subjektov v PRS

Prijava na portal AJPES  Prijava na portal AJPES
Register dejanskih lastnikov  Register dejanskih lastnikov
Register nastanitvenih obratov  Register nastavnitvenih obratov 
Register transakcijskih računov (RTR)  Register transakcijskih računov (RTR)
Statistika finančnih računov (SFR)   Predložitev podatkov SFR
Uradne objave

 Vpogledi v eObjave v postopkih vpisov v sodni register

 Vpogledi v eObjave v postopkih zaradi insolventnosti

 Objave gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1

Večstransko pobotanje (ePOBOT)

 Predložitev podatkov za ePOBOT

 Predložitev podatkov za obvezni pobot

Zastavne pravice (RZPP)

 Vpogled v RZPP

Za posredovanje osebnih podatkov v AJPES smo pripravili obrazec - Zahteva za dostop do lastnih osebnih podatkov, ki ni obvezne narave, služi kot pripomoček za lažjo podajo in vsebinsko opredelitev vaše zahteve.

 Zahteva_za_dostop_do_osebnih_podatkov

V primeru, da želene informacije ne najdete, poskusite tudi z iskanjem po portalu. 

Video predstavitev uporabe portala AJPES.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?