To content

Zbirka revidiranih in konsolidiranih letnih poročil

Strukturirana oblika za banke, zavarovalnice, leasing in factoring hiše, z možnostjo enostavnega uvoza v IT sisteme

Naročilo

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

01 / 583 33 78

Podatkovna zbirka RKLP predstavlja informatizacijo tistih letnih poročil, ki jih gospodarske družbe in zadruge predložijo AJPES v formatu PDF.

Kako vam zbirka RKLP pomaga?

Če so za vas pomembni podatki iz  revidiranih in konsolidiranih letnih poročil največjih slovenskih gospodarskih družb in zadrug, potem je naročilo podatkovne zbirke RKLP prava rešitev. V AJPES namesto vas pripravimo podatke v strukturirani obliki, ki jih lahko neposredno uvozite v lastne informacijske sisteme. Zagotovimo tudi tedensko ažuriranje podatkov.

Morda pa potrebujete samo nekatere podatke iz zbirke ali pa vas zanimajo podatki le za določen nabor poslovnih subjektov? Iz podatkovne zbirke RKLP vam pripravimo podatke tudi po vaših željah.

Cenik

Zbirka revidiranih in konsolidiranih letnih poročil

 

Cena z DDV

Prevzem podatkov vseh enot z zagotovljenimi tedenskimi spremembami

 

16.992,16 EUR

Delna podatkovna zbirka

stroški dela

19,89 EUR

 

stroški računalniške ure

51,12 EUR

 

izbor poslovnega subjekta

3,05 EUR

 

izbor podatka

0,18 EUR

 Naročilo 


 

 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?